umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-6B-2020/21

Doučování: čtvrtek 7.vyučovací hodinu - po domluvě

4. písemná práce - úterý 14.6.

tematické okruhy: procenta - počítání s procenty - základ, procentová část, počet procent 
                                              - slovní úlohy, využití procent - základy finanční matematiky
                             čtyřúhelníky - vlastnosti čtyřúhelníků - vnitřní úhly, obvod čtyřúhelníků
                                                   - rovnoběžníky - vlastnosti
                                                                            - konstrukce, zápis konstrukce
                                                                            - výšky a úhlopříčky v rovnoběžníku - konstrukce
                                                                            - obsah rovnoběžníků
 

Učivo tohoto týdne:

Čtyřúhelníky, rovnoběžníky - vlastnosti, obvod čtyřúhelníků 
                                            - konstrukce rovnoběžníků
                                            - obsah rovnoběžníků