umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-6B-2020/21

Doučování: čtvrtek 7.vyučovací hodinu - po domluvě

4. písemná práce - středa 13.6.

tematické okruhy: 

Lineární rovnice - řešení a zkouška
Slovní úlohy řešené rovnicemi
Vyjádření proměnné ze vzorce
Množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukce - trojúhelníky, rovnoběžníky, lichoběžníky - rozbor, konstrukce, postup, počet řešení