Vstupní test si napíšeme ve středu 25.9. Témata k opakování jsou následující:

  • velká písmena u vlastních jmen
  • i/y (vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen, shoda přísudku s podmětem)
  • slovo nadřazené, podřazené
  • určování mluvnických kategorií u podst.jmen
  • slova příbuzná, společný kořen
  • stavba slova - kořen, předpona, přípona