Milí páťáci,

za minulý týden jsem vám nepřidala žádné řešení, protože jste buď měli řešení již přiložené, nebo jste zvládli sami - jako např. cvičení z učebnice, kde každý mohl vybrat jiné zájmeno.

Děkuji vám za vaše zpětné vazby, kdo neposlal, měl by to rychle udělat - termín byl do pátku. K tomu, jakým způsobem teď pracujete, budu určitě přihlížet při hodnocení...

A nyní práce na další týden:

  • mluvnice

- v pracovním sešitě udělejte dvě pravopisná cvičení: 16/4 a 39/8

- nyní si zopakujte zájmena, která jste se naučili zpaměti, popřípadě se je pořádně doučte

- teď si vytiskněte a vystřihejte tyto kartičky a můžete trénovat přiřazování zájmen k jejich druhům: zájmena - kartičky.docx

- v pracovním sešitě si zájmena procvičíme na str. 16/2 a 17/1 (udělejte celou stranu kromě úkolu d)

- na umíme to máme nové cvičení: 

https://www.umimecesky.cz/index.php?p=ucitel-dashboard&chosenClass=8803

 

  • literatura

- přečteme si ukátku na str. 142-144

- do sešitu si zapište jméno autora, název ukázky a odpovězte na tyto otázky:

Paní Láryfáry.docx

To bude pro tento týden vše, ať se vám práce daří!