• diktát
  • souhláskové skupiny na rozhraní předpony/kořene, přípony/kořene
  • zdvojené souhlásky
  • předpony s, z, vz
  • předložky s, z
  • skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
  • vyjmenovaná slova