• pravopis
  • stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)
  • příbuzná slova
  • změny při odvozování slov
  • souhláskové skupiny na rozhraní předpony/kořene, kořene/přípony
  • zdvojené souhlásky
  • přídavná jména odvozená příponou -ský