Čtenářský deník

V letošním školním roce každý žák přečte minimálně 4 knihy. Z toho dva tituly z doporučené četby (viz seznam) a dva tituly podle svého vlastního výběru.

Ze seznamu doporučených knih si žáci od daných autorů mohou po domluvě s vyučující zvolit i jiný titul.

Většina knih ze seznamu je k dispozici v naší školní knihovně.

Doporučené tituly k četbě.docx

 

 Zápis do ČD bude obsahovat následující údaje: 

  • jméno autora knihy
  • název knihy
  • nakladatelství + rok vydání
  • literární žánr (např.: povídky, pohádky, dobrodružný román apod.)
  • hlavní postavy
  • stručný děj
  • názor na knihu (proč se mi kniha líbila/nelíbila)

Čtenářský deník se bude odevzdávat dvakrát ke kontrole - první termín je do 8.1. 2021 a druhý termín do 28.5. 2021.