Probírané učivo:

11. 11. - ČJ / literatura - cestopis - dobrodružství Marca Pola (četba, vyhledávání informací)

cestopis_jak-se-lovi-krokodyli.pdf

Cestopis_Jak_se_lovi_krokodyli_otazky.docx

- připomínám také úkol na "umíme to" - 2 cvičení na slovní zásobu mají být vypracována do 12. 11.