Po dobu uzavření školy budete dostávat učební látku formou zápisů, které naleznete pod datem konkrétní hodiny. Látku je třeba si opsat do sešitu (u žáků s podpůrnými opatřeními je možné látku vytisknout a nalepit). Danou látku se naučit. Kontrolní otázky vypracujte do sešitu. Po příchodu do školy budu kontrolovat vaše sešity, pracovní listy a budu ověřovat vaše znalosti.