Ve školním roce 2021/2022 budou využívány výtvarné pomůcky, které byly zakoupeny v minulém školním roce a které nebyly využity z důvodu distanční výuky v převážné části školního roku. Pokud budou před koncem školního roku tyto finanční prostředky vyčerpány, budeme informovat o nutnosti jejich doplnění. 

 

Hodnocení:

  • hodnocení jednotlivých výstupů (výkresů)
  • práce v hodině
  • přístup k předmětu
  • reprezentace školy (soutěže, výstavy)