Pracovní činnosti 

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za každý "výrobek" - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do žákovské knížky.

Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

Pomůcky:

Donesení pomůcek bude na domluvě se žáky dle zpracovávaného výrobku.

 Mgr. Ivana Neužilová