20.3.     uč. 60/2,3,4

             Dělitelnost třemi procvičuj online

 

             Do sešitu zapiš

              Dělitelnost devíti

Př. Na řádek vypiš násobky 9, najdeš společný znak, podle kterého poznáš, že je dané číslo        dělitelné 9?

Zkus podle předchozích zkušeností doplnit poučku:

        Číslo je dělitelné devíti, jestliže je jeho ………………………………dělitelný devíti

 

Procvičuj online násobení des. čísel přirozeným číslem, desetinným číslem – to zvládneš zpaměti, jen vědět, jak je to s počtem desetinných míst.

 

19.3.      zapiš do sešitu

               Číslo je dělitelné třemi, jestliže je jeho ciferný součet dělitelný třemi

               Př. 27 - ciferný součet 2+7=9 je dělitelný třemi                 číslo 27 je dělitelné třemi

                    561 -       5+6+1=12  (12je dělitelné 3)                      číslo 561 je dělitelné třemi

                                          zk.:   561:3=187

                    145 -       1+4+5=10  (10není dělitelné 3)                 145 není dělitelné třemi

                                            zk.: 145:3=48(1)

               Uč.60/1

               Procvičuj online převody jednotek

            

18.3.      Zopakuj si znaky dělitelnosti 2,5,10 –sešit, nebo uč.str.56

příklady z učebnice vypracuj do sešitu (datum, str/cv)

               Uč. 57/4,5,6,9,10

               Uč. 58/11

 

               Dělitelnost třemi (nadpis nové kapitoly – zapiš do sešitu)

Př. Na řádek vypiš násobky 3, najdeš společný znak, podle kterého poznáš, že je dané číslo   dělitelné 3?(uč. 59)

 

Na www.cvicenionline.cz procvičuj převody jednotek délky hmotnosti a obsahu. odkaz

 

17.3.     Do sešitu si zapiš poučku uč. 58/C Zapamatujte si

               Uč. 58/1,2,3

 

               Dělitelnost deseti

               Uč.56-zopakuj si znaky dělitelnosti 10

               57/7,8 – do sešitu

               online cvičení

16.3.     Zopakuj si násobení a dělení 10,100, 1000( uč str. 90,91)

            Pro procvičení využij online cvičení na odkazech násobení a dělení, případně oboje   dohromady

            Dělitelnost

            Na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/ si zvol matematiku pro 2.stupeň, vyber 6.ročník, dělitelnost, dělitelnost 2 čísel (tady) – ujasni si, jak poznáš jestli číslo je dělitelem daného čísla. Na onlinecvicení si dovednost procvič. (nápověda v uč.str.52)

            Dělitelnost dvěma

            Uč.57/3 do sešitu

            Tady si procvič

            Pracovní sešit PS 24/1a