Opakování a upevňování učiva desetinná čísla

-úkoly vypracuj do sešitu

Sčítání desetinných čísel:

než začneš počítat, tak si uvědom, jak je to s desetinnou čárkou při sčítání

 

učebnice str. 85/6 daná čísla sečti bez zaokrouhlení

                     85/8

Odčítání desetinných čísel:

učebnice str. 86/ B1 - 4

Počítání se závorkami:

učebnice str. 86/B2 - 1

Slovní úlohy:

učebnice str. 88/C1 - 1,2,3