úterý 14.5.

píšeme čtvrtletní písemnou práci za poslední čtvrtletí tohoto školního roku