umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-7B-2020/21

3.6. kontrolní práce - Konstrukční úlohy
 
4.písemná práce - pondělí 14.6.
           Témata: Lineární rovnice - řešení, úpravy, zkouška
                                                      - slovní úlohy
                          Konstrukční úlohy  - konstrukce trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků - rozbor, konstrukce, zápis postupu konstrukce, počet řešení
                          Základy statistiky - závislosti a data 

 

Učivo tohoto týdne:
Konstrukční úlohy