Hodnocení:

Žáci budou plnit úkoly dle zadaných pokynů. Sešit do tohoto předmětu není nutný. Známky ze samostatných prací budou zapisovány do žákovské knížky a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu.

Dál bude hodnocena aktivita a přístup k práci. Tyto známky budou zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele.

Mgr. Petr Zouhar