Milí žáci,

Nejdříve si zkontrolujeme příklady z minulé hodiny.

3)    Jehlan má hmotnost 56 gramů a objem 14 cm3. Vypočítej hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno.

m = 56 g

V = 14 cm3

ró =? (g/cm3)

ró = m : V

ró = 56 : 14

ró = 4 g/cm3

Hustota látky je 7 g/cm3.

4)    Kvádr má objem 8 cm3 a váží 2 gramy. Vypočítej hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno.

m = 2 g

V = 8 cm3

ró =? (g/cm3)

ró = m : V

ró = 2 : 8

ró = 0,25 g/cm3

Hustota látky je 0,25 g/cm3.

 

Zápis nové hodiny:                 Výpočet hustoty

Hustotu látky můžeme vyjádřit pomocí dvou jednotek:

1)   g/cm3 , hmotnost je v jednotce g a objem v cm3

2)   kg/m3, hmotnost je v jednotce kg a objem v m3

Pokud jsou veličiny hmotnost a objem uvedeny v jiných jednotkách, musíme je vhodně převést. Ukážeme si na příkladech:

  1. Těleso ze zinku má objem 2,5 dm3 a hmotnost 17,85 kg. Určete hustotu zinku.

 

Úlohu můžeme řešit dvěma způsoby:

m = 17,85 kg

V = 2,5 dm3 = 0,0025 m3

ró =? (kg/m3)

ró = m : V

ró = 17,85 : 0,0025

ró = 7140 kg/m3

Hustota zinku je 7140 kg/m3.

m = 17,85 kg = 17 850 g

V = 2,5 dm3 = 2500 cm3

ró =? (g/cm3)

ró = m : V

ró = 17850 : 2500

ró = 7,14 g/cm3 = 7140 kg/m3

Hustota zinku je 7140 kg/m3.

 

Nyní vyřešte následující tři příklady jedním ze způsobů. Výsledek vyjádřete v jednotce kg/m3.

Vypracované příklady ze sešitu vyfoťte a pošlete mi na email istokova@seznam.cz do 3. 6.!!!

  1. Olověná deska má objem 56 dm3 a hmotnost 633 kg. Jaká je hustota olova?  
  2. 20 litrů benzinu má hmotnost 14 kg. Určete hustotu benzinu.  
  3. Panel o objemu 0,7 m3 má hmotnost 1,9 t. Urči hustotu látky, ze které je vyroben.