Změny teploty

V minulé hodině jsme se dozvěděli, že teplota se měří teploměrem, seznámili jsme se s různými teplotními stupnicemi. Úkoly z minulé hodiny si můžete zkontrolovat zde.

Máme pěkné jarní dny, určitě jste si všimli, že rána bývají chladná, během dne se postupně otepluje. Podívejte se během dně na teploměr ráno kolem 8:00, před polednem asi v 11:00, po poledni asi ve 14:00, v 17:00 a ve 20:00. Všimněte si, že teplota se během dne mění, ráno je chladno, potom se otepluje, v odpoledních hodinách ukazuje teploměr nejvyšší teplotu a potom se opět ochlazuje.

Překreslete si do sešitu tabulku a vyplňte ji. Příští hodinu zveřejním řešení.

Zápis do sešitu:

Samostatná práce

  1. Do následující tabulky doplň, zda se v daných případech teplota snižuje, či zvyšuje a jaký je rozdíl teplot

(O kolik stupňů se teplota zvýšila nebo snížila.) Jeden řádek vyplním.

Změna teploty

Zvýšení / snížení teploty

Rozdíl teplot

7 °C ® 26 °C

 

 

19 °C ® 3 °C

 

 

–25 °C ® –11 °C

 

 

–9 °C ® 9 °C

zvýšení

18 °C

–1 °C ® –5 °C

 

 

–11 °C ® 4 °C

 

 

 

  1. Zapiš, jakou teplotu ukazuje teploměr na obrázku. (Nemusíš překreslovat obrázky.)