Milí žáci, mnohým z vás jsem napsala, že zveřejním výsledky Opakování a shrnutí učiva. Protože někteří žáci 6. tříd mi práci ještě neposlali, zveřejním výsledky později. Poslední termín pro odevzdání bude v pátek 17. 4. 2020 ve 12:00.

Nyní už nová hodina, zapište si do sešitu zápis, pročtěte a promyslete:

Teplota

je fyzikální veličina.

Značka:                                                    t

Základní jednotka:                         1 °C „1 stupeň Celsia“

Měření teploty:

Teplotu měříme teploměrem.

Teploměry:

Kapalinové       

– lékařský – měřící rozsah (35 - 42)°C

– laboratorní – měřící rozsah (-10/+110)°C

– venkovní – měřící rozsah (-50/+60)°C

– pokojové – měřící rozsah (-2/+40)°C

Teploměry kapalinové využívají toho, že s rostoucí teplotou roste objem většiny kapalných látek.

Bimetalové – dva kovy svinuté do spirály

Bimetalové teploměry využívají toho, že různé kovové pásky se při nahřátí různě roztahují.

Elektrické-

Digitální-

Doplnění:

V USA se používají teploměry, kde 1 dílek je 1 stupeň Fahrenheita, mají zcela odlišnou stupnici.

Pro výpočty energie se počítá s teplotou v Kelvinech. Převod stupňů Celsia na Kelviny se budete učit na střední škole.