Kontrola řešení SAMOSTATNÁ PRÁCE z minulé hodiny:

  • Převeď na desetinné číslo v minutách (čísla dělíme číslem 60)

1)    54 s = 0,9 min

2)    150 s = 2,5 min

3)    250 s = 4,17 min (zaokrouhleno z 4,16666666)

4)    630 s = 10,5 min

5)    462 s = 7,7 min

6)    144 s = 2,4 min

7)    300 s = 5 min

8)    600 s = 10 min

9)    900 s = 15 min

10)                      840 s = 14 min

 

  • Převeď na desetinné číslo v hodinách (čísla dělíme číslem 3600)

1)    720 s = 0,2 h

2)    5400 s = 1,5 h

3)    9000 s = 2,5 h

4)    6120 s = 1,7 h

5)    3960 s = 1,1 h

  • Převeď na hodiny a minuty

1)    170 min = 2 h 50 min (protože 2.60=120 a do 170 zbývá 50)

2)    75 min = 1 h 15 min

3)    350 min = 5 h 50 min

4)    140 min = 2 h 20 min

5)    500 min = 8 h 20 min

 

 

Výpočet doby trvání děje

Milí žáci, jako zápis zapište řešené příklady, komentář není třeba opisovat.

Když známe časový údaj začátku a konce děje, můžeme vypočítat, jak dlouho děj trval, když odečteme konečný čas mínus počáteční čas.

Například:

1)    Autobus vyjel v 8:00 ze Křtin, v 10:00 dorazil do Prahy. Jak dlouho jel?

Výpočet je v tomto případě jednoduchý: t = 10 – 8 = 2 h

 Autobus jel 2 hodiny.

2)    Vlak vyjel v ve 14:58 z Brna, v 15:15 dorazil do Adamova. Jak dlouho jel?

  • Přímé odečítání 15:15 – 14:58 je složité. Výpočet můžeme provést dvěma způsoby

Dopočítáme si, kolik minut zbývá do 15. h a k tomu přičteme počet minut po 15. h.

2 + 15 = 17 minut

  • Můžeme také 15:15 upravit - odebereme 1h a převedeme ji na minuty - takže dostaneme čas 14(15-1):75(60+15)Þ 14:75 – 14:58 = 17 minut

3)    (Obdobně můžeme počítat další příklad.) Běžec vystartoval v 10 h 42 min 35 s, do cíle dorazil v 10 h 43 min 28 s. Jak dlouho běžel?

10 h 42 min 88 s (60+28) – 10 h 42 min 35 s = 88 – 35 = 53 s.

Běžel 53 sekund.

4)    Martin přišel domů v 9 h 43 min. Vašek přišel domů o 1 h 39 minut později. V kolik hodin přišel domů Vašek?

9 h 43 min + 1 h 39 min = 10 h 82 min

Vypočítaný čas ještě převedeme, protože 82 minut je 1 h 22 min. 10 h 82 min = 11 h 22 min. Vašek přišel domů v 11 h 22 min.

 

Samostatná práce

1)    Závod v běhu začal ve 14 h 10 min 10 s. Vítěz proběhl cílem ve 14 h 45 min 37 s. Jakou dobu běžel?

2)    Cestující jel z Prahy do Brna. Rychlík vyjel z Prahy ve 13 h 39 min a přijel do Brna v 16 h 51 min. Jakou dobu strávil cestující ve vlaku?

3)    Karolína přijela do práce v 7 h 35 min. Jana přijela do práce o 43 minut dříve. Kdy přijela do práce Jana?

4)    Děti šly do kina na film, který začínal ve 14 h 20 minut. Film byl dlouhý 1 h 46 minut. V kolik hodin film skončí?

5)    V cyklistických závodech vítěz dojel do cíle za 5 min 27 s. Čtvrtý závodník přijel o 57 s později. Jaký čas měl čtvrtý závodník?

6)    Závod v plavání začal v 15 h 49 min 27 s. Vítěz doplaval v 15 h 54 min 14 s. Jak dlouho plaval vítěz závodu?