1. hodina 24.3.

1. napiš do sešitu kapitolu Starověké Řecko - mykénské období

2. napsanou kapitolu se nauč

3. podle odkazu na webu se podívej na krátký dokument k uvedené kapitole

 

STAROVĚKÉ ŘECKO – MYKÉNSKÉ OBDOBÍ

16. – 11- stol. př. n. l.

2000 př. n. l. – příchod řeckých kmenů ze severu – Achájové – na nižší úrovni než starousedlíci – splynuli s nimi

Achájové: 1. budovali mohutné hrady a paláce – z nich ovládali okolí – vznikaly malé státy – válčili o území

                    2. původně lovci a válečníci

                    3. rozvíjí se u nich dálkový obchod s Egyptem a Malou Asií

                     4. používali bronz

                      5. písmo – převzali z Kréty

Malé státy – Mykény – město, které ovládalo městský stát – podle něj dostalo celé období název,

-        další státy Tirynth a Sparta

Stavitelství – velké kamenné kvádry – kyklopské zdivo – název podle obrů Kyklopů – stavěli hrady, paláce a hrobky

Řemeslo – výroba zbraní, šperků, pohárů, posmrtné masky, používání zlata

 

2. hodina 26.3.

1. napiš do sešitu kapitolu Starověké Řecko - homérské období

2. napsanou kapitolu se nauč

3. podle odkazu na webu se podívej na krátký dokument k uvedené kapitole

 

STAROVĚKÉ  ŘECKO – HOMÉRSKÉ OBDOBÍ

  1. Příchod nových kmenů – Dórové – přišli ze severu – kolem r. 1000 př. n. l. – ovládli Acháje- ti byli nejednotní a používali bronz, později Dórové a Achájové splynuli
  2. Obživa Dórů – zemědělství, chov, zpracování železa – hutnictví a kovářství, stavba lodí
  3. Znalost železa – zbraně a nástroje
  4. Období se nazývá homérské, popsal je ve svých básních básník Homér
  5. Část Achájů utekla před Dóry na ostrovy v Egejském moři a do Malé Asie, tyto oblasti Achájové osídlili – tomu se říká maloasijská kolonizace – převzali hláskové písmo
  6. Žili v rodech, postupně vznikla rodové šlechta v čele rodu stál král
  7. U Dórů fungovalo lidové shromáždění – shromáždění svobodných mužů – rozhodovali o důležitých věcech v zemi
  8. Trója – město na maloasijském pobřeží – založeno Acháji – dobývání Tróje popsal básník Homér