1. hodina 17.3.2020: 1. napsat do sešitu kapitolu Malé otrokářské státy

                                   2. tuto kapitolu se naučit

Malé otrokářské státy.

Chetície.

 1. Poloostrov Malé Asie, dnešní Turecko
 2. Spojení několika městských států
 3. Vliv Mezopotámie, přejali písmo
 4. Jako první zpracovávali železo – zbraně
 5. Chetitský mor – nakažené ovce, posílali je nepřátelům
 6. Hlavní město Chatušaš
 7. Jazyk Chetitů rozluštil Čech  Bedřich Hrozný

 

Fénície.

 1. Městské státy na východním pobřeží Středozemního moře
 2. Mořeplavci stavba lodí
 3. Hlavní zaměstnání obchod
 4. V oblasti Středozemního moře zakládali obchodní stanice -  Karthágo
 5. Zruční řemeslníci, barvení látek – purpurové barvivo z mořských řas
 6. Písmo – 22 znaků

 

Palestina.

 1. stát Židů, zemi obývali Židé
 2. leží na východním pobřeží Středozemního mloře
 3. kolem r. 1000 – vznik státu král David
 4. víra v jednoho boha -  Jahve, vytvořili Bibli – Starý zákon
 5. ovládnuti Babylónií  - odvlečeni do Babylónu

 

Kréta.

 1. Ostrov ve Středozemním moři
 2. Města s paláci – Knóssos – koupelny, kanalizace, malby
 3. Zemědělství, mořeplavba, stavba lodí, obchod, řemesla
 4. Zničena zemětřesením a vlnou tsunami na ostrově Santorini

 

Persie.

 1. Válečníci
 2. Ovládli východní Středomoří, Malou Asii, Egypt, Mezopotámii, východní oblasti

Snaha o ovládnutí Řecka - poraženi

2. hodina 19.3. 2020: 1. opsat do sešitu kapitolu Starověké Řecko - úvod

                                    2. tuto kapitolu se naučit

Starověké Řecko.

Přírodní podmínky.

 1. Jih Balkánského poloostrova a Peloponéský poloostrov. Ostrovy v Egejském moři, pobřeží Malé Asie
 2. Obléváno Středozemním, jónským a Egejským mořem
 3. Povrch je hornatý, při pobřeží a v údolí řek jsou nížiny
 4. Posvátná hora Olymp na severu
 5. Horká a suchá léta, prší v zimě, málo vody

Zaměstnání

 1. zemědělství - málo půdy – pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, olivy, víno
 2. chov – ovce, kozy, prasata
 3. rybolov
 4. stavba lodí a mořeplavba – členité pobřeží
 5. řemeslo – hrnčířství a zpracování kovů
 6. obchod – dovoz dřeva kovů
 7. těžba – hrnčířské hlína mramor, stříbro - vývoz