Připrav ústně odpovědi na otázky.

6. TŘÍDA – OPAKOVÁNÍ  – OTÁZKY – TÝDEN OD 16. 3. – 20. 3. 2020

1. Vyjmenuj malé otrokářské státy

2. Poznej otrokářský stát:

A, stát paláců

B, stát mořeplavců

C, stát Židů

E, stát válečníků

F, jejich jazyk rozluštil Bedřich Hrozný

3. Kde leželo starověké Řecko?

4. Která moře oblévala Řecko?

5. Jak byl povrch Řecka?

6. Jaké bylo podnebí Řecka?

7. Jak se jmenovala posvátná hora Řeků?

9. Vyjmenuj zaměstnání Řeků?

10. Co pěstovali a která zvířata chovali?