Listopad 2021

Nejlepší by nejspíše bylo začít slovy, že covid je jedno velké špatné. Kdyby tu nebyl, tak už začínám vyprávět o anglickém divadle nebo i o vánočních trzích. Jenomže nebudu, protože se nic neodehrálo.
Jinak nám nastalo čtvrtletí, což značí písemné práce z hlavních předmětů. Ale to není tak neobvyklé, spíše stresující a pro většinu i otravné. Jenže známky se nějak vyvodit musí…

Alespoň jsme měli třídnickou hodinu, kde nás paní učitelka rozdělila do dvojic, aby vyšel kluk na holku a dala nám za úkol nakreslit dům, psa, slunce, mraky a strom jednou tužkou, které se vzájemně musíme dotýkat. No sranda, co jiného na to říct:)

A když už se nic moc jiného neodehrálo, tak nás napadlo sesbírat třídní hlášky za tento měsíc:

V literatuře: ,,Proč si myslíte, že král Artuš, když šel do bitvy, vykřikl jméno Panny Marie?“ -,,Protože ho napadla jako první.“

V textu na téma Tristan a Isolda jsme četli libreto. Znělo to zhruba takto v originále: ,, Tvé kouzlo mě poutá jako jemná příze.“ Přečteno bylo tímto způsobem: ,,Tvé kouzlo mě poutá jako jména Paříže.“

Ve fyzice jsme opakovali práci a výkon. Paní učitelka se ptá: ,,Filip a Dominik mají určitý výkon a práci. Kdo si myslíte, že měl větší práci a jak dlouho ji vykonával?“ -,,Paní učitelko, podle mě ho má Filip menšího a bude to vykonávat pěkně dlouho.“

Opět hodina literatury: ,,Popiš středověké legendy.“ - ,,Tak legendy ve starověku vypráví o životě nadpřirozených bytostí.“

Ve slohu: ,,Znáte nějaké přísloví se svištěm?“ -,,Ano, skrč sviště skrz sviště.“

V testu z českého jazyka byl úkol doplnit vhodné přístavky do věty Antonín Dvořák,…, je známý po celém světě. Podle některých byla správná odpověď tato: Antonín Dvořák, milovník zvířat, je známý po celém světě.

To by bylo za listopad vše, přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů!