Květen 2022

 Tento měsíc byl plný aktivit. 11. května proběhl 26. ročník sbírky Ligy  boje proti rakovině. Tento den je  více známý pod názvem ,,Kytičkový den.“ Vše spočívalo v tom, že si každý mohl za minimální částku 20 Kč zakoupit žlutou kytičku s fialovou stužkou. Vybrané peníze se investují například do vybavení onkologických center.

18. května proběhla ve Spolkovém domě přednáška s názvem ,,Taje Thajska“, kde manželé Kateřina a Miloš Motani prezentovali svou návštěvu Thajska. Popisovali  tradice místního obyvatelstva, jídlo, masáže, zvířata a historické památky. Ke konci proběhl menší soutěžní kvíz, kdy si každý správný řešitel  mohl vybrat za správnou odpověď drobnou odměnu.

Ve čtvrtek 19. května nás ve třídě navštívila paní učitelka Kučerová a paní psycholožka Teremová, které nám, žákům, kteří navštěvujeme křtinskou školu už od první třídy, připravily prezentaci plnou fotek z celého prvního stupně. Později jsme si sedli do kroužku a diskutovali, co vše by se dalo zlepšit do příštího roku, co se nám na naší třídě líbí/nelíbí a jakou si představujeme naši  budoucnost. Ohlasy byly pozitivní.

V pátek 20. 5. nás navštívila paní policistka, která nám připravila přednášku o bezpečnosti v kyberprostoru. Také nám povídala o nejrůznějších případech z tohoto světa a mírně nás varovala o hranicích slušnosti na sítích. Ohlasy byly následující: Poučné, nudné, to stejné dokola, nic moc, dobré.

No a nakonec 31. května jsme se ještě stihli vyfotit. :)

Přejeme pevnou vůli a vytrvalost do června!

 Vaše 8.B