Vstupní test si napíšeme ve středu 25.9. Témata k opakování jsou následující:

  • i/y ve vyjmenovaných slovech
  • i/y v koncovkách vzorů podstatných jmen
  • i/ve shodě přísudku s podmětem
  • předpony s/z
  • ě/je
  • slovní druhy
  • určování ml.kategorií u podst. jmen, sloves
  • stavba slova (kořen, předpona, přípona)
  • základní skladební dvojice