85/5

Rodiče pochválili obě své děti. Bílí motýli létali z květu na květ. V televizi hlásili na zítra pěkné počasí. Otepi slámy ležely na voze. Chlapci a dívky hráli společně volejbal. Šperky s krásnými drahokamy se třpytily pod skly. Děti rády běhaly bosy. Na náměstí byly davy lidí. Všichni lidé zpívali. 

84/2

Houpal se na židli a bez dovolení spadl. souvětí - 2 věty

Napovídá nepovoleným způsobem. věta jednoduchá

Posmívá se Lubošovi, že malé svaly. souvětí - 2 věty

Snažil se odemknout zavřené dveře. věta jednoduchá

Když byl přistižen, vymluvil se na to, že ho zajímají tajné chodby. souvětí - 3 věty

Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu. věta jednoduchá

Běhá po třídě a zvrací židličky.  souvětí - 2 věty

Snídá pomůcky na výtvarnou výchovu.  věta jednoduchá

Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který strašně dupe a funí. souvětí - 3 věty (v poslední větě je několilkanásobný přísudek)