• mluvnice

V tomto týdnu nás čeká rozlišení věty hlavní a vedlejší - přečeteme si oranžový rámeček na str.86, do sešitu opíšeme či vlepíme zápis: Věta hlavní a vedlejší.docx

- pís. uč. 86/2 (řešení zde: řešení 86-2.docx )

- na umíme to máte na nástěnce jedno cvičení na věty hlavní a vedlejší

  • sloh

Vymyslete příběh s jedním z těchto názvů:     a) Neopatrnost

                                                                         b) Největší překvapení

                                                                         c) Moje největší sportovní bitva

Vyprávění rozdělte do odstavců, nezapomeňte na úvod, stať a závěr. Neopakujte slovesa. Použijte přímou řeč. Rozsah - přibližně strana A5. Pořádně si po sobě práci přečtěte a vezměte ji do školy na konzultaci 16.6. (Kdo nebude ve škole, pošle emailem)

  • literatura

- čítanka str. 136-137 (Co se skrývalo v tajné schránce) - přečíst, zkusit si ústně odpovědět na otázky k textu

- kdo chce, může si z kapitoly Putování s mrazem v zádech přečíst jakoukoliv další ukázku (je to tedy dobrovolný úkol)