• mluvnice

 - tento týden budeme opakovat základní i rozvíjející větné členy 

- nejdříve si vytiskněte, vyplňte a nalepte tuto tabulku do sešitu:

tabulka větné členy.doc 

- pak si zkuste tento pracovní list, řešení je hned za zadáním

větné členy.docx

- na umíme to máte přidaná dvě cvičení, udělejte minimálně do třetí úrovně!

- a ještě jedno pravopisné cvičení: shoda přísudku s podmětem.docx (vytiskněte, nalepte)

Kdo by se nudil, můžete si pročíst stranu 81 v učebnici (s grafickým znázorněním věty jednoduché začneme příští týden)

  • literatura

- ukázka str. 114 - 115 (Co dokáže kopřivka) - zápis do sešitu - název ukázky, jméno autora, tři věty o ukázce

- všimněte si, kdo vypráví tento příběh  a srovnejte s tím, kdo vyprávěl příběh o Bílém tesákovi?

do sešitu si zapíšeme: vyprávění v 1. os. č. j. (já) se nazývá ich forma (Co dokáže kopřivka)

                                    vyprávění ve 3. os. (on) se nazývá er forma (První dny Bílého tesáka)

- ukázka str. 118-119 (Budoucí žokejka a její hříbě) - zkuste si ústně odpovědět na otázky za textem