• mluvnice

v tomto týdnu uděláme z mluvnice zase něco nového - podíváme se na psaní čárek v souvětí.

- nejdříve si přečtěte oranžový rámeček na straně 89 v učebnici. Do sešitu přepište nebo nalepte tento zápis: spojování vět v souvětí.docx

- udělejte toto cvičení (doplňte do vět čárky, řešení je připojeno): Do souvětí doplňte čárky.docx

- na umíme to máte jedno cvičení na psaní čárek

- další online procvičování je zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/35

https://www.skolasnadhledem.cz/game/338      https://www.skolasnadhledem.cz/game/730

Poslední důležitý úkol  z mluvnice  -  větné členy opakování.docx - vytiskněte si prosím, vyplňte, (můžete používat sešit, učebnici) a tuto práci si přineste 2.6. do školy!! Pošle mi ji pouze ten, kdo do školy nepůjde.

 

  • literatura

slíbila jsem vám opakovací testík, tady je, prosím do konce týdne (do 29.5.) ho pošlete ke kontrole (můžete nahlížet do čítanky): Putování za zvířaty.docx

- nová četba z literatury: čítanka str. 128-129 Svatební košile od K.J. Erbena, po přečtení ukázky se podívejte na její filmové zpracování: https://www.youtube.com/watch?v=mvU7kGbX7pU

- zápis do sešitu z lit. k tomuto tématu je zde: Kytice zápis.docx

- sami si k tomuto zápisu přidejte alespoň ři věty o baladě Svatební košile, kterou jste přečetli a viděli

 

To je pro tento týden vše, těším se na vás 2.6. ve škole, vezměte si prosím učebnici z českého jazyka, sešit z mluvnice i z literatury a vyplněný opakovací pracovní list, abychom ho mohli společně zkontrolovat.