Milí šesťáci,

děkuji vám za vaše zpětné vazby, mám teď trochu představu, jak jste na tom s větnými členy a na základě vašich připomínek jsem vám nachystala novou práci.

Někteří mi pracovní list ještě neposlali - ráda bych vám připomněla, že termín byl do pátku a že k vaší aktivitě při samostané práci z češtiny rozhodně budu přihlížet při hodnocení...

  • mluvnice

- zde máte pomůcku k tomu, jak dělat grafy vět + znovu výklad o přívlastku: manuál.docx

- učebnice str. 82/3, řešení pro kontrolu zde: řešení_82-3[1].jpg  řešení_82-3(2)[1].jpg

- pracovní list na větné členy s řešením: větné členy Lindgrenová.docx

- umíme to - na nástěnce jsou nová cvičení, nezapomeňte na ně

  • sloh

- v učebnici na straně 132 ve cvičení 6 a 7 najdete vtipné poznámky ze školy, zkuste vymyslet krátký příběh o tom, co se stalo, než žáci tyto poznámky dostali (vyberte si jednu poznámku)

komu se vypravování podaří, může mi ho poslat (je to dobrovolný úkol)!!!

  • literatura

- přečtěte si příběh z Knih džunglí, str. 124-125 a udělejte si opět stručný zápis do sešitu z literatury

Ať se vám práce daří a kdybyste cokoliv potřebovali, ozvěte se. Budu se těšit na vaše vypravováníUsmívající se