• pravopisné cvičení
  • slovní druhy
  • mluvnické kategorie u podstatných jmen
  • podst. jména konkrétní a abstraktní
  • podst. jména pomnožná, hromadná, látková
  • tvary podst. jmen podle vzorů
  • práce s Pravidly českého pravopisu