Ve čtvrtek 7.10. si napíšeme vstupní test. Témata k opakování jsou následující:

  • pravopis
  • slovesný rod (a určování mluvnických kategorií u sloves)
  • věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent
  • větné členy (včetně doplňku)
  • přístavek
  • druhy vedlejších vět

Procvičujte na Umíme to (viz nástěnka i domácí úkoly), při testu můžete používat svůj tahák a přehled s druhy VV.