Čtvrtletní písemnou práci si napíšeme ve čtvrtek 13.1.

Témata k opakování:

  • Pravopis
  • Přejatá slova - pravopis, výslovnost
  • Skloňování obecných jmen přejatých
  • Užití cizích vlastních jmen v textu
  • Slovesný vid

Opakujte si cvičení zadávaná na Umíme to, vyhledejte si podle kódů v učebnici odpovídající cvičení na Škole s nadhledem..