Čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka si napíšeme před Velikonocemi, v úterý 12.4. 2022.

Témata k opakování jsou následující:

  • pravopis (i/y, s/z, mě/mně atd.)
  • větné členy
  • věta jednoduchá, souvětí
  • druhy vedlejších vět