Čtvrtletní písemnou práci si napíšeme v pondělí 22.11. Témata k opakování jsou následující:

  • pravopis
  • větné členy
  • obohacování slovní zásoby
  • tvoření nových slov - odvozování, skládání, zkracování
  • slovotvorný rozbor
  • práce se slovníky (vyhledávání významu a původu slov)
  • pravopis přejatých slov

Opakujte z učebnice, pracovního sešitu, na Škole s nadhledem (podle kódů z učebnice si vyhledáte vhodná cvičení),.