V letošním školním roce každý přečte minimálně 4 knihy. Z toho dva tituly z doporučené četby (viz seznam) a dva tituly podle svého vlastního výběru.

Ze seznamu doporučených knih si žáci od daných autorů mohou po domluvě s vyučující zvolit i jiný titul.

Většina knih ze seznamu je k dispozici v naší školní knihovně.

Doporučené tituly k četbě.docx

 

 Zápis do čtenářského deníku žáci odevzdají ve formě pracovního listu, do kterého doplní všechny požadované údaje.

Čtenářský deník žáci předloží ke kontrole dvakrát během školního roku - první termín je do 6.1. 2023 a druhý termín  do 26.5.2023.