14. 11. 2019

1. čtvrtletní písemná práce z AJ

- sloveso BE ve větách

- sloveso CAN/ CAN´T ve větách

- sloveso HAVE GOT ve větách

- fráze There is / There are

- present simple - oznamovací, tázací, záporná věta

- měsíce

- řadové číslovky (ordinal numbers)

- otázky o tobě

- slovní zásoba 1. lekce A, B, C