Písemná práce za 4. čtvrtletí

Kdy: 4. 6. 2021
Učivo: 
- London
- articles
- directions
- indefinite pronouns (somebody, anybody, nobody....)
- present continuous for future
- vocabulary Unit 4