Čtvrtletní písemná práce

Datum: 11.10.2021

 

Témata k opakování:

- present perfect, past simple

- irregular verbs

- nouns and adjectives

- vocabulary 2 A-C

- general questions

- reading