2. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Datum: 13. 4. 2022

Témata:

- body parts

- relative clauses

- should / shouldn´t

- might / might not

- problems and treatment

- nutrition, food, drinks

- vocabulary unit 3