Pracovní činnosti - chlapci i děvčata

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za každý výrobek( práci) - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do žákovské knížky. Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

 

 Mgr. Ivana Neužilová