Hodnocení v OV ve školním roce 2021/2022:

1) Aktivita v hodinách, připravenost na hodinu (aktuality).

2) Známky z testů.

3) Hodnocení projektů a prezentací na zadané téma.

 

Pomůcky:

1x sešit 544