Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností.

Známky v tomto předmětu jsou udělovány za odevzdané zadané práce a  budou zapsány do žákovské knížky.

Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

  Mgr. Ivana Neužilová