Čtvrtletní písemnou práci píšeme 14.6.

témata:

podobnost - rozdělování úsečky pomocí podobnosti, dopočítání potřebných údajů pomocí podobnosti

goniometrie - užití sin, cos, tg,  výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

finanční matematika - inflace, úročení jednoduché a složené

Příklady k procvičení v sešitě matematiky nebo v pracovním sešitě.