Vstupní test z českého jazyka vás čeká v úterý 12.10. 2021

Témata k opakování jsou:

  • pravopis
  • slovesný vid
  • obohacování slovní zásoby
  • větné členy (grafy)
  • druhy vět vedlejších
  • poměry mezi hlavními větami

Doporučuji opakování jednotlivých témat na Umíme to, dále využijte své pracovní sešity, kde máte hotová vzorová cvičení, popřípadě stránky skolasnadhledem.cz.