Pololetní písemnou práci si napíšeme dne 13.1. 2022.

Témata k opakování jsou následující: 

  • Slovní druhy
  • Podstatná jména (konkrétní, abstraktní, mluvnické kategorie, pomnožná, hromadná, látková, tvary slov, velká písmena)
  • Přídavná jména (druhy, vzory, stupňování, určování mluvnických kategorií, tvoření tvarů přídavných jmen)

Opakujte zadaná cvičená na Umíme to, podle kódů v učebnici si vyhledejte odpovídající cvičení na Škole s nadhledem).