Témata k opakování na čtvrtletní písemnou práci (budeme psát 20.4. 2022)

  • pravopis
  • slovesa (mluvnické kategorie, přechodníky, třídy a vzory - využití tabulek)
  • neohebné slovní druhy
  • věta jednočlenná, dvojčlenná, ekvivalent
  • mluvnický zápor
  • skladební dvojice