Pololetní písemná práce z AJ

20. 1. 2022

 

skupina p. uč. Tomkové

1. General questions (about your hobbies, free time, school, family...)

2. Irregular verbs

3. First conditional sentences

4. Vocabulary Unit 6 - part A, B

5. Reading

 

Sam

1. Slovní zásoba - School - Preparation for vocation

2. Překlad frází z 2. lekce

3. Překlad krátkého článku z 2. lekce

4. Otázky s tvarem "How about", odpověď na tyto otázky