Zadání druhé pololetní písemné práce

Dne: 10. 6. 2022

1. Present simple

2. Present continuous

3. Expressing likes and dislikes

4. Reading

5. play/ do/ go + activities

6. Vocabulary Unit 2

 

Sam: 

1. Holiday - slovní zásoba

2. Fráze str. 16, B, překlad z AJ do ČJ

3. Rozhovor str. 17, C, překlad z ČJ do AJ

4. barvy