Čtvrtletní písemná práce

 

Skupina p. uč. Tomkové

Datum: 12.11.2021

Témata k opakování:

- irregular verbs

- passive voice (in present simple)

- vocabulary unit 5

- general questions

- reading

Sam: 

- Slovní zásoba a fráze z lekcí Accommodation a Home and house

- Dny v týdnu

- Překlad krátkého článku (z probraných témat)

- Time - čas (1/4, 1/2, 3/4, 4/4)

Skupina p. uč. Velecké

Datum: 12.11.2021

Témata k opakování:

- adjectives -ed, -ing

- Could you / Would you mind?

- irregular verbs

- passive voice

- vocabulary unit 4 C, D

- general questions

- reading